Vòng bi SUC204, SUC205, SUC206, SUC207, SUC208, SUC209, SUC210, SUC211, SUC212

Liên hệ

Vòng bi chèn bằng thép không gỉ - Stainless Steel Bearing Inserts có đường kính ngoài hình cầu có chốt khóa, cố định bằng vít định vị ổ cắm, con dấu bằng slinger, mỡ thực phẩm

SUC 201-8, SUC 202-10, SUC 204-12, SUC 204

SUC 205-14, SUC 205, SUC 205-16

SUC 206-18, SUC 206, SUC 206-19, SUC 206-20

SUC 207-20, SUC 207-21, SUC 207-22, SUC 207, SUC 207-23

SUC 208-24, SUC 208

SUC 209-27, SUC 209-28, SUC 209

SUC 210-31, SUC 210, SUC 210-32

SUC 211-32, SUC 211, SUC 211-35

SUC 212-36, SUC 212, SUC 212-39

Kích thước kỹ thuật: 

Hotline Ms Nhung: 0332 134 138 Hotline Ms Hương: 0972 399 015