Vòng bi, gối ổ bi SUCF201, SUCF202, SUCF203, SUCF204, SUCF205, SUCF206, SUCF207, SUCF208, SUCF209, SUCF210, SUCF211, SUCF212

Liên hệ

Vòng bi, gối ổ bi SUCF làm bằng thép không gỉ, có 4 lỗ bắt vít ở thân gối đỡ, thích hợp cho trục 12 - 60 mm

SUCF201 : SUC201 - SF204

SUCF202 : SUC202 - SF204

SUCF203 : SUC203 - SF204

SUCF204 : SUC204 - SF204

SUCF205 : SUC205 - SF205

SUCF206 : SUC206 - SF206

SUCF207 : SUC207 - SF207

SUCF208 : SUC208 - SF208

SUCF209 : SUC209 - SF209

SUCF210 : SUC210 - SF210

SUCF211 : SUC211 - SF211

SUCF212 : SUC212 - SF212

Hotline Ms Nhung: 0332 134 138 Hotline Ms Hương: 0972 399 015