Khung lọc túi (Medium filter)

Liên hệ
Khung lọc túi là gì: là một trong những sản phẩm chuyên dùng lọc khí sạch, lọc thứ cấp trong các hệ thống lọc khí sạch, thường lắp trong các hệ thống lọc lấy gió tươi như AHU, hay FCU, … Và thường được gọi chung là túi lọc khí Khung lọc túi được thiết kế dạng khung, có nhiều ngăn túi bên trong, thường có từ 3 ngăn túi đến 12 ngăn túi, … tùy vào thiết kế túi có khung lớn hay nhỏ mà có số ngăn túi khác nhau. Sản phẩm gồm nhiều tiêu chuẩn lọc khác nhau từ tiêu chuẩn F5 đến tiêu chuẩn F9 hay còn gọi là khung lọc túi F9....

Khung lọc túi là gì: là một trong những sản phẩm chuyên dùng lọc khí sạch, lọc thứ cấp trong các hệ thống lọc khí sạch, thường lắp trong các hệ thống lọc lấy gió tươi như AHU, hay FCU, … Và thường được gọi chung là túi lọc khí

Khung lọc túi được thiết kế dạng khung, có nhiều ngăn túi bên trong, thường có từ 3 ngăn túi đến 12 ngăn túi, … tùy vào thiết kế túi có khung lớn hay nhỏ mà có số ngăn túi khác nhau.

Sản phẩm gồm nhiều tiêu chuẩn lọc khác nhau từ tiêu chuẩn F5 đến tiêu chuẩn F9 hay còn gọi là khung lọc túi F9. Trong đó F9 là tiêu chuẩn lọc cao nhất trong tất cả các loại

Hotline Phương: 0987408500 Hotline Kiên: 0385153565