Khung lọc bụi sơ cấp (Pre Filter)

Liên hệ
Khung lọc bụi thô hay còn gọi là khung lọc bụi Pre Filter là sản phẩm được lắp đặt vào hệ thống thông gió công nghiệp, lọc bụi cho điều hoà, máy lạnh, nhà xưởng, phòng sạch và buồng sơn công nghiệp. Sản xuất theo yêu cầu

Khung lọc bụi thô hay còn gọi là khung lọc bụi Pre Filter là sản phẩm được lắp đặt vào hệ thống thông gió công nghiệp, lọc bụi cho điều hoà, máy lạnh, nhà xưởng, phòng sạch và buồng sơn công nghiệp. Sản xuất theo yêu cầu

Hotline Phương: 0987408500 Hotline Kiên: 0385153565