Khuôn dập

Liên hệ

Dùng để tạo các hole trên bản mạch FPCB

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Hotline Ms Phương: 0387 408 500 Hotline Mr Tuyển: 0962 987 327