Chân pin nhún (Pogo pin)

Liên hệ

Dùng để kiểm tra các bản mạch FPCB

Thông tin sản phẩm đang được cập nhật
Hotline Ms Nhung: 0332 134 138 Hotline Ms Hương: 0972 399 015