Bóng đèn UV diệt khuẩn

Liên hệ
Bóng đèn UV siêu cao áp với các ứng dụng: - Nguồn sáng hình thành mạch bán dẫn - Nguồn sáng hình thành mẫu LCD - Nguồn sáng hình thành bộ lọc màu - Nguồn sáng hình thành mô hình OLED - Nguồn sáng hình thành bảng điều khiển cảm ứng - Nguồn sáng hình thành mô hình PCB - Nguồn sáng hình thành mô hình MEMS - và các ứng dụng phơi sáng mới khác

Bóng đèn UV siêu cao áp với các ứng dụng:

- Nguồn sáng hình thành mạch bán dẫn - Nguồn sáng
hình thành mẫu LCD - Nguồn sáng hình thành
bộ lọc màu - Nguồn sáng
hình thành mô hình OLED - Nguồn sáng hình thành
bảng điều khiển cảm ứng - Nguồn sáng hình thành
mô hình PCB - Nguồn sáng hình thành mô
hình MEMS
- và các ứng dụng phơi sáng mới khác

Hotline Phương: 0987408500 Hotline Kiên: 0385153565